(1)
Thelle, H. Hans Hägerdal: Väst Om Öst. Kinaforskning Och Kinasyn under 1800och 1900-Talen. Lund, 1996. HT 1996, 16.