(1)
de Coninck-Smith, N. Mats Sjöberg: Att säkra Framtidens skördar. Barndom, Skola Och Arbete I Agrar miljö: Bolstad Pastorat 1860-1930, Linköping Studies in Arts and Science No. 141. Linköping Universitet 1996. HT 1996, 16.