(1)
Frandsen, K.-E. Harald Winge (red): Lokalsamfund Og øvrighet I Norden Ca. 1550-1750. Norsk Lokalhistorisk Institutt. Oslo 1992, 214 S. HT 1995, 16.