(1)
Feldbæk, O. Sten Åke Nilsson: Det sköna 1700-Talet. Stockholm, Norstedts, 1993.320 S, Rigt Ill. Dkr 628. HT 1994, 16.