(1)
Frandsen, K.-E. Troels Fink: Landsbyfællesskabet I Rinkenæs 1550-1769. Skrifter Udgivne Af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 69. Aabenraa 1989. 104 S. HT 1993, 16.