(1)
Frandsen, K.-E. Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks Indre Forhold. I Uddrag Udgivet Ved Jens Holmgaard Af Rigsarkivet. København, G.E.C. Gads Forlag. 1647:1989, 486 s., 1648: 1991,311 S. HT 1993, 16.