(1)
Broch, B. Mats Greiff: Kontoristen. Från Chefens högra Hand till proletär. Proletarisering, Feminisering Och Facklig Organisering Bland Svenska industritjänstemän 1840-1950. Bokförlaget Mendocino, 1992. 439 s., Ill. SEK 190,-. HT 1993, 16.