(1)
Skovgaard-Petersen, I. Jørgen Steen Jensen, Kirsten Bendixen, Niels-Knud Liebgott Og Fritze Lindahl under Medvirken Af Keld Grinder-Hansen Og Gert Posselt: Danmarks Middelalderlige Skattefund C. 1050-C. 1550. Denmark’s Mediaeval Treasure Hoards C. 1050-C. 1550. Del I. Indledning. Fundkatalog C. 1050-C. 1241. Part I. Introduction. Catalogue of Hoards C. 1050-C. 1241. 314 S. Del II. Fundkatalog C. 1241-C. 1550. Part II. Catalogue of Hoards C. 1241-C. 1550. 340 S. Nordiske Fortidsminder. Serie B. Bind 12, 1-2. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København 1992. Illustreret Med Talrige Tegninger, Fotografier Og Kort. HT 1993, 16.