(1)
Feldbæk, O. Kåre Lunden: Norsk grålysning. Norsk Nasjonalisme 1770-1814 På Almenn Bakgrunn. Oslo. Det Norske Samlaget, 1992. 208 S. 198 NKr. HT 1992, 16.