(1)
Kastfelt, N. C. Rise Hansen: Missionær Christian Vilhelm Grønning. En Slesvigsk missionær I Indien Og Hans Elever I 1800-Tallet. Studier, Udgivet Af Historisk Samfund for Sønderjylland, Nr. 6. Aabenraa, Historisk Samfund for Sønderjylland, 1991. 175 S. 150 Kr. (98 Kr. For medlemmer). HT 1992, 16.