(1)
Poulsen, B. Poul Reinhardt Kruse: Lægemiddelpriserne I Danmark Indtil 1645. En undersøgelse Af Lovgivningen for fastsættelse Af Forbrugerpriserne På lægemidler. Lægemiddelforeningens Forlag. København 1991. 3145., Ill. (Også Som Hefte XXVII I Dansk Farmacihistorisk Selskabs skriftrække Therica - Samlinger Til Farmaciens Og Medicinens historie). HT 1992, 16.