(1)
Redaktionen, -. NY ORGANISASJONSGIV FOR NORSKE HISTORIKERE. HT 1991, 15.