(1)
Einarsdottir, O. Soga Om Birkebeinar Og Baglar, Boglunga Sogur I-II, Udgivet Ved Hallvard Magerøy. Norrøne Tekster Nr. 5. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. Solum Forlag a/S, Oslo 1988. 446 S. HT 1991, 15.