(1)
Chr. Johansen, H. Om at Skrive Bankhistorie. HT 1990, 15.