(1)
Hansgaard, T. Urban Herlitz: Restadtegen I Världsekonomien. Lokale Studier Av befolkningstilväxt, Jordbruksproduktion Och Fordelning I Västsverige 1800-1860. Meddelanden från Ekonomisk-Historiska Institutionen Vid Goteborgs Universitet 58, Goteborg 1988. 296 S. HT 1990, 15.