(1)
H. Clemmesen, M. Åke Bernström: Officerskår I förvandling. Den Svenska arméofficerskårens Rekrytering, Utbildning Och tjänstgöringsf6rhållanden från 1860-Talet Fram till 1920. Stockholm, Historiska Institutionen, 1988. ht 1989, 15.