(1)
Sjøqvist, V. Ole Lange: Jorden Er Ikke større... H. N. Andersen, ØK Og Storpolitikken 1914-37. Kbhvn., Gyldendal 1988. 297 S. Kr. 300. HT 1989, 15.