(1)
Redaktionen, -. Inge Skovgaard-Petersen: Da Tidernes Herre Var nær. Studier I Saxos Historiesyn. Kbh., Den Danske Historiske Forening, 1987. 340 S. 265 Kr. HT 1988, 15.