(1)
Bolvig, A. Otto Norn: At Se Det Usynlige. Kbh., G. E. C. Gads Forlag, 132 S. Ill. 134,30 Kr. ht 1984, 14.