(1)
Mogensen, C. G. Japsen: Den Fejlslagne Germanisering. Den Tyske Forening for Det Nordlige Slesvig- Bidrag Til Det Tyske Mindretals Historie Efter 1864. Skrifter Udgivne Af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 57. Åbenrå 1983. ht 1984, 14.