(1)
Ilsøe, H. Kristian Jensen: Latinskolens Dannelse. Latinundervisningens Indhold Og formål Fra Reformationen Til enevælden. København, Museum Tusculanums Forlag, 1982 = Antikken I Danmark Bd. 3. 264 S. Ill. + Rettelser Og tilføjelser (på Senere Trykt dobbeltblad). 122 Kr. ht 1984, 14.