(1)
Christiansen, E. Poul Nørlund: Det Romerske Slavesamfund under Afvikling. En Analyse Af Underklassens Retskaar I Oldtidens Slutning (1920). Fotografisk Optryk Med En Forskningshistorisk Efterskrift Af Torben Damsholt Og Niels M. Saxtorph. København, Museum Tusculanums Forlag, 1982. 343 S. 122 Kr. ht 1984, 14.