(1)
Vammen, H. Grundlaget for Det Moderne Danmark? HOVEDLINJER I DANSK POLITISK IDEHISTORIE 1750-1850. HT 1984, 14.