(1)
RĂ¼diger, M. PARADIGMETEORI OG TRADITIONSKRITIK. HT 1983, 14.