(1)
Porsmose, E. Bent Jørgensen: Stednavne Og samfærdselshistorie. Navnestudier Udgivet Af Institut for Navneforskning. Nr. 18. København, Akademisk Forlag 1979. 173 S. Bent førgensen: Stednavne Og Administrationshistorie. Navnestudier Udgivet Af Institut for Navneforskning. Nr. 20. København, Akademisk Forlag 1980. 103 S. HT 1983, 14.