(1)
Frandsen, K.-E. HISTORISK GEOGRAFI. HT 1978, 13.