(1)
Ladewig Petersen, E. A. Kullberg: Johan Gabriel Stenbock Och Reduktionen. Godspolitik Och ekonomiförvaltning 1675-1705. Studia Historica Upsaliensia Bd. 51. Sthlm., Esselte Studium 1973. 174 S. E. Ernby: Adeln Och Bondejorden. En Studie rörande Skattefralset I Oppunda härad under 1600-Talet. Samme Serie Bd. 64. Uppsala (Sthlm.), Almqvist & Wiksell (Distribution) 1975. 131 S. M. Revera: Gods Och gård 1650-1680. Magnus Gabriel De La Gardies Godsbildning Och Godsdrift I Västergötland I. Samme Serie Bd. 70. Uppsala (Sthlm), Almqvist & Wiksell (Distribution) 1975. 192 S. ht 1978, 13.