(1)
Rikke, -; Olsen, O. H. Hellmuth Andersen, P. J. Crabb Og H. J. Madsen: Århus Søndervold, En byarkæologisk undersøgelse. Jysk arkæologisk Selskabs Skrifter, Bind IX, København 1971. 337 s., Indb. 161 Kr. HT 1976, 13.