(1)
Sode-Madsen, H. Ann-Katrin Hatje: Befolkningsfrågan Och välfärden. Debatten Om Familjepolitik Och nativitetsökning under 1930- Och 1940-Talen. I Serien: Sverige under Andra världskriget. Allmänna Förlaget, Stockholm, 1974. 284 S. HT 1976, 13.