(1)
Chr. Manniche, J. Studier I Historisk Metode IX. Historikeren Og Samfundet. Foredrag Ved Nordisk Fagkonferense for Historisk metodelære På Kollekolle 6.-10. Maj 1973. Universitetsforlaget, Oslo, 1974. 134 S. HT 1976, 13.