(1)
Steen Jensen, J. Karol Mieszkowski: Studia Nad Dokumentami Katedry Krakowskiej XIII Wieku. Poczatki Kancelarii Biskupiej (Studier over 1200-Tals Dokumenterne Fra Domkirken I Krakow. Fremkomsten Af Det Biskoppelige kancelli). Russisk Og Fransk resumé. Polska Akademia Nauk - Oddzial W Krakowie, Prace Komisji Nauk Historycznych Nr. 34. Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdansk 1974. Ossolineum. 162 s., 8 Tavler. 40 Zloty (ss). HT 1976, 13.