(1)
Stendal Pedersen, F. Fataburen. Nordiska Museets Och Skansens årsbok 1973. ht 1975, 13.