(1)
Jørgensen, F. Gert Jeppsson: Prästrelationerne från Luggude Och S. Åsbo Av år 1624 Utgivna Med Inledning Och Noter. Studier Utg. Av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet I Lund 1974-75: 1. IX + 40 Sider. HT 1975, 13.