(1)
Sjøqvist, V. Olov Riste: »London-regjeringa«. Norge I Krigsalliancen 1940-1945. I 1940-1942: 291 S. Det Norske Samlaget, Oslo, 1973. N. Kr. 65.00. ht 1975, 13.