(1)
Skovgaard-Petersen, V. Gottlieb Japsen: Det Dansksprogede skolevæsen I Sønderjylland Indtil 1814. Skrifter, Udgivne Af Historisk Samfund for Sønderjylland, Nr. 40, 1968. 448 S. Ill. Kort. 57,50 (30) Kr. HT 1971, 12.