(1)
Frandsen, K.-E. Hans Landberg : Statsfinans Och Kungamakt. Karl X Gustav inför Polska Kriget. Studia Historica Upsaliensia XXVIII. Scandinavian University Books. Svenska bokförlaget 1969. 48 S. 16 Sv. Kr. ht 1971, 12.