(1)
Frandsen, K.-E. Lars Linge: Gränshandeln I Svensk Politik under Aldre Vasatid. Bibliotheca Historica Lundensis XXIII. Lund, Gleerup, 1969. 450 S. 1 Kortbilag. 43 Sv. Kr. HT 1971, 12.