(1)
Rasch, A. Ada Polak: Wolffs & Dorville. Et Norsk-Engelsk Handelshus I London under Napoleonskrigene. Oslo, Universitetsforlaget, 1968. Xvi + 240 S. Ill. 48 No. Kr. HT 1970, 12.