(1)
Frandsen, K.-E. 487 S. 50 Zlotych (4,25$). Wladyslaw Czaplinski: O Polsce Siedemnastowiecznej. Problemy I Sprawy. (Om Polen I Det 17. årh. Problemer Og spørgsmål). Panstwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1966.291 S. 25 Zl. HT 1969, 12.