(1)
Sjøberg, E. Kristen Valkner: Paulus Helie Og Christiern II. Karmeliterkollegiets oppløsning. Institutt for Kirkehistorie, Universitetet I Oslo, Publikasjon Nr. 2. Oslo, Universitetsforlaget, 1963. 142 S. 14,50 No. Kr. HT 1969, 12.