(1)
Klint, H. Jonas Hedberg: Kungliga Finska Artilleriregementet. Skrifter Utgivna Av Svenska Litteratursällskapet I Finland Nr. 404. Borgå 1964. 322 Sider. Illustreret. 3 Kort. 17 Bilag. HT 1967, 12.