(1)
Karup Pedersen, O. Torsten Burgman: Svensk Opinion Och Diplomati under Rysk-Japanska Kriget 1904-1905. Studia Historica Upsaliensia XVIII. Scandinavian University Books. Stockholm, Svenska Bokforlaget/Norstedts, 1965. VIII+ 282 S. Ill. 45 Sv. Kr. HT 1967, 12.