(1)
Skovgaard-Petersen, V. Håkan Berggren Och Göran B. Nilsson: Liberal Socialpolitik 1853-84. Två Studier. Studia Historica Upsaliensia XVII. Scandinavian University Books. Stockholm, Svenska Bokforlaget/Norstedts, 1965. 267 Sider. 38 Sv. Kr. HT 1967, 12.