(1)
Lorenzen, V. Danske Voldsteder Fra Oldtid Til Middelalder. Vilh. La Gour Og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. KĂžbenhavn 1957. 349 Sider. HT 1962, 11.