(1)
RUNQUIST, K. De Medeltida Danska Jordvarderingsenheterna Med Sarskild Anknytning till Guldvardering Och Skyldtaxation under valdemarstiden1. HT 1952, 11.