(1)
A. Christensen, C. De to Sognelister I Roskildebispens Jordebog. HT 1952, 11.