(1)
S., F. Omkring 150-Aarsdagen for Den Store Landbokommissions Nedsættelse Udkom De Store Landboreformer Og Handelsfrihedens. HT 1938, 10.