(1)
ved Jan Neiiendam, M. 2. Frede Bojsen Og Grev J. L. Holstein-Ledreborg. HT 1938, 10.