(1)
V. Rubow, P. Vilh. Andersen: Den Danske Litteratur I Det 18. Aarhundrede (1934). Den Danske Litteratur I Det 19. Aarhundredes første Halvdel (1924). Den Danske Litteratur I Det 19. Aarhundredes Anden Halvdel (1925—31). Kbh. ht 1936, 10.