(1)
Jørgensen, E. Alfred Otto: Liber Daticus Roskildensis. København 1933. HT 1934, 10.